Ce site utilise des cookies. Si vous restez sur le site, vous acceptez automatiquement la mise en place de cookies.

1. Detox Delight gebruikt uw gegevens alleen voor de afwikkeling en afronding van uw bestelling. Indien u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, dan wordt uw e-mailadres alleen na uw toestemming gebruikt voor het sturen van aanbiedingen voor onze producten. Uw gegevens worden door Detox Delight geregistreerd, opgeslagen en beschermd conform de Wet bescherming persoonsgegevens. U heeft ten allen tijde het recht om – kosteloos – informatie op te vragen over de door ons opgeslagen gegevens. Dit recht geldt ook voor toestemming, blokkering en verwijdering van de door ons opgeslagen gegevens. U kunt hiertoe een verzoek indienen bij Detox Delight op het adres dat is opgenomen onder ‘Contact’.

2. Detox Delight stelt uw persoonsgegevens (incl. uw e-mailadres) niet voor derden ter beschikking zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt deze toestemming op elk moment herroepen. Een uitzondering hierop zijn onze dienstverleningspartners (zoals de koerier) die voor het afwikkelen van uw bestelling uw persoonlijke gegevens nodig hebben. In dit geval worden de beschikbaar gestelde gegevens beperkt tot de minstens benodigde informatie (zoals uw adres).

3. Uw persoonlijke gegevens worden via SSL versleuteld (via SSL). We zetten technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen in om de aan ons beschikbaar gestelde gegevens tegen toevallige of vooropgezette manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden, te beschermen.

4. In deze shop wordt gebruik gemaakt van cookies zodat u uw gegevens bij een volgende login niet hoeft in te vullen. Onze website plaatst alleen cookies indien u ons daar toestemming voor verleent.